جواهر زبان فارسی نرم افزار تنظیمات استفاده

جواهر: زبان فارسی نرم افزار تنظیمات استفاده مدیریت فتوشاپ تصویری آموزشی استفاده پروژه همراه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هیچ گزینه‌ای نهایی نشده / تصویر العمل قاسمی به گمانه‌زنی‌ها راجع به معاونت‌های وزارت خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه روند سازماندهی مورد نیاز جهت تغییرات مربوط به تاپ‌چارت وزارت امور خارجه به خوبی در حال انجام هست، تاکید کرد: در حال حاضر ه

هیچ گزینه‌ای نهایی نشده / تصویر العمل قاسمی به گمانه‌زنی‌ها راجع به معاونت‌های وزارت خارجه

تصویر العمل قاسمی به گمانه زنی ها راجع به معاونت های وزارت خارجه: هیچ گزینه ای نهایی نشده

عبارات مهم : اخبار

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه روند سازماندهی مورد نیاز جهت تغییرات مربوط به تاپ چارت وزارت امور خارجه به خوبی در حال انجام هست، تاکید کرد: در حال حاضر هیچ فردی جهت تصدی معاونت های تازه وزارت امور خارجه نهایی نشده هست.

بهرام قاسمی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی در رابطه با اخبار انتشار یافته در بعضی رسانه ها درخصوص گزینه های معاونت اقتصادی و سیاسی وزارت امور خارجه گفت: تاکنون جهت این معاونت ها نامگذاری مشخصی صورت نپذیرفته و آنچه در بعضی از رسانه ها و محافل مطرح می شود، گمانه زنی های شخصی و غیرواقعی است.

هیچ گزینه‌ای نهایی نشده / تصویر العمل قاسمی به گمانه‌زنی‌ها راجع به معاونت‌های وزارت خارجه

وی با بیان اینکه آنچه مسلم هست، روند سازماندهی مورد نیاز جهت تغییرات مربوط به تاپ چارت وزارت امور خارجه به خوبی در حال انجام هست، اظهار داشت: مشاهده می شود بعضی محافل و رسانه ها با اهداف مشخصی از بعضی اسامی خاص جهت این معاونت ها استفاده کرده و از آنها نام می برند که اینها غیرواقعی و نادرست است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در حال حاضر تصدی هیچ فردی جهت معاونت های تازه وزارت امور خارجه نهایی نشده هست، تصریح کرد: در صورتی که انتصاب ها قطعی شود و مراحل نهایی خود را طی کند، این عنوان به موقع به وسیله وزارت امور خارجه اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه روند سازماندهی مورد نیاز جهت تغییرات مربوط به تاپ‌چارت وزارت امور خارجه به خوبی در حال انجام هست، تاکید کرد: در حال حاضر ه

واژه های کلیدی: اخبار | تصویر | رسانه ها | وزارت خارجه | وزارت امور خارجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz